Mgr. Pavol Žilinčík, MPP

Pavol Žilinčík pôsobí na Katedre politológie FiF UK od septembra 2017. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1991. V roku 2015 získal titul Master in Public Policy na Princetonskej univerzite (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs), kde sa venoval najmä výskumu fungovania právneho štátu a justičného systému v tranzičných krajinách. Pôsobí ako vedúci odboru ochrany základných práv a slobôd v Kancelárii verejného ochrancu práv. Je členom Súdnej rady a členom správnej rady European Union Agency for Fundamental Rights. 

Pavol Žilinčík joined the Department in September 2017. He graduated from the Comenius University Law Faculty in 1991. He gained his Master in Public Policy degree from Princeton University (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs) in 2015. He focused his research on the rule of law and judicial challenges in transitional countries. He leads the Human Rights Protection Department at the Office of the Public Defender of Rights. He is also a member of the Judicial Council and member of the Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights.