Mgr. Aneta Világi, PhD.

  • Výučba: Úvod do štúdia politológie, Metodológia v politológii, Laboratórne výskumy v spoločenských debatách, Princípy politickej analýzy

  • Výskum/Research: výskum menšín a marginalizovaných skupín v kontexte európskej integrácie; participatívne procesy na lokálnej úrovni a to najmä v kontexte medzietnických vzťahov/ Slovak Politics, European Integration and Inter-Ethnic Research

  • Kontakt: miestnosť N-215

  • Konzultačné hodiny: streda 9.00 – 11.00 alebo po dohode emailom

  • Email: aneta.vilagi[at]uniba.sk

  • Publikačná činnosť

  • Mediálne výstupy

Aneta Világi je absolventkou Filozofickej fakulty UK (politológia; 2003). V roku 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória politiky. Výskumne sa venuje najmä domácej politike a členstvu Slovenska v EÚ so zameraním sa na postoje verejnosti a tiež inter-etnickým vzťahom v SR. Absolvovala študijné a výskumné pobyty na viacerých zahraničných inštitúciách, napr. Indiana University of Pensylvannia, USAARENA Centre for European Studies, University of Oslo. Výskumne sa podieľala na rôznych európskych aj domácich projektoch a ako vedúca riešiteľka viedla projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu “Europe for Citizens” CODES: Comprehending and Debating Euroscepticism, research on public perceptions and communication channels (2017-18).

Aneta Világi is the Assistant Professor of Political Science at Department of Political Science, Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts. Previously, she was analyst at Research Centre of Slovak Foreign Policy Association, European Union Programme for five years. She received her M.A. and Ph.D. at Theory of Politics from Comenius University in Bratislava. Her work has been published in East European Politics, Societies and Cultures; Politics in Central Europe; Sociológia – Slovak Sociological Review.