Matúš Mišík, PhD.

Matúš Mišík
 • Výučba

  • Úvod do medzinárodných vzťahov

  • Medzinárodné európske inštitúcie

  • Politická geografia

 • Výskum

  • Energetická politika SR, V4 a Európskej únie

  • Vplyv vnímania (percepcie) na rozhodovací proces v EÚ ako aj na formovanie politík

  • Vzťahy škandinávskych krajín, predovšetkým Islandu, k Európskej únii

 • Kontakt: miestnosť N-215

 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom

 • Email: matus.misik@uniba.sk

 • Vybrané projekty

  • Jedna Únia dva pohľady: Rozdiely v percepcii politických fenoménov v členských štátoch EÚ (VEGA 1/0136/16, 2016-2018, zodpovedný vedúci)

  • Úloha predsedníctva EÚ po Lisabonskej zmluve: výskum vybraných zdieľaných právomocí (VEGA 1/0648/13, 2013-2015, zástupca zodpovedného riešiteľa)

  • Usporiadanie uznania v EÚ a malé členské štáty (APVV-15-0732, 2015-2018, riesiteľ)

  • Meniaci sa systém tvorby zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty (APVV 0484-10, 2011-2014, riešiteľ)

  • Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným rozhodovaním? (APVV-0660-06, 2007-2010, riesiteľ)

  • Granty Filozofickej fakulty UK (2014, 2015, 2016, 2017)

  • Granty UK pre doktorandov (2008, 2009, 2010)

 

Matúš Mišík, PhD. is an assistant professor at the Department of Political Science at Comenius University in Bratislava, Slovakia. His main area of expertise is energy security within the EU. He also studies the role of perceptions within the EU decision-making mechanism. He is author of Energy policy in the Enlarged European Union (IIR Prague, 2013, in Slovak) and Decision-making process in the European Union after the Eastern Enlargement (Comenius University Bratislava, 2016), has published articles in Energy, Geopolitics, Czechoslovak Psychology, Comparative European Politics, Asia Europe Journal and Slovak Sociological Review. He regularly writes for the leading Slovak dailies and comments on energy policy related topics in the electronic media. He has undertaken study/research trips to Norway (2006), Kazakhstan (2009), Finland (2009), Great Britain (2011), Austria (2012) and Canada (2015-2016).