Comprehending and Debating EuroScepticism, CODES, Europe for Citizens, 2017/18 

CODES - Comprehending and Debating EuroScepticism“ výskumníkov z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK získal ako jediný slovenský projekt podporu z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti. V r. 2017 – 2018 budú spolu s partnermi v ďalších šiestich krajinách skúmať príčiny rastúceho euroskepticizmu v Európe.

„Cieľom nášho projektu je reagovať na rast euroskepticizmu, ktorý sledujeme nielen na Slovensku, ale aj ďalších krajinách Európy. V prvej fáze chceme „počúvať ľudí“ v regiónoch, ako uvažujú o svojej každodennosti, zistiť, či a ako do nej patrí Európska únia. Zistiť viac o tom, prečo aj napriek tomu, že vidia okolo seba množstvo pozitív, ktoré im členstvo v EÚ prináša, vnímajú EÚ často negatívne,“ hovorí vedúca riešiteľka projektu Dr. Aneta Világi. Informácie získané rozhovormi s bežnými občanmi doplnia v druhej fáze projektu debatami s predstaviteľmi samospráv, regionálnych médií a ďalšími lokálnymi lídrami a pokúsia sa identifikovať možné spôsoby, ako čeliť euroskepticizmu v ich každodennej práci. „Projekt si na základe poznatkov a zistení zozbieraných v procese jeho realizácie zároveň kladie ambíciu prispieť do debaty o komunikačnej stratégii k európskym voľbám 2019,“ hovorí Dr. Világi.

Riešiteľia projektu: Aneta Világi; Pavol Baboš

Projekt získal financovanie vo výške 127 500 eur, okrem Univerzity Komenského na ňom bude participovať sedem ďalších organizácií zo siedmich členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko).