Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce, GAČR 17-15887S

Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce, GAČR 17-15887S

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

  • Masarykova Univerzita v Brně
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Univerzita Komenského v Bratislave (Doc. Daniel Klimovský)

STRUČNÝ POPIS:

Meziobecní spolupráce je běžným mezinárodním modelem pro poskytování místních veřejných služeb, přičemž se řeší jak kvalita, tak i způsob poskytnutí služeb. Z hlediska meziobecní spolupráce a její složité implementace se řeší dva základní problémy - fragmentace obcí a způsob jejich kooperace. Slučování obcí řeší problém fragmentace obcí technicky, avšak může být vnímáno negativně jak je to např. v České republice. Naproti tomu dobrovolné svazky obcí hranice obcí nechávají neporušeny, ale umožňují spolupráci při zajišťování služeb mezi obcemi. Přestože je meziobecní spolupráce ve světě značně zkoumána, studie tohoto fenoménu ve střední a východní Evropě se vyskytují, zejména v případě České republiky, vzácně. Navržený výzkum přispěje k poznání meziobecní spolupráce v kontextu střední a východní Evropy s ohledem na charakter, rozsah a faktory, které ovlivňují úspěšnost meziobecní spolupráce v České republiky.