E-občania?: Mladí ľudia, sledovanie a právo na súkromie, LP/2016/141

Projekt E-občania?: Mladí ľudia, sledovanie a právo na súkromie sa venuje rizikám ohrozujúcim právo na súkromie súčasnej generácie stredoškolákov,ktorej život sa z veľkej časti odohráva v online svete. Aké zásahy do súkromia predstavujú existujúce štruktúry sledovania, ktoré v rámci online sveta zbierajú dáta o tom, čo čítame, kde nakupujeme, akú hudbu počúvame, či uchovávajú naše fotografie aj potom, ako sme zrušili konto. Aké dôsledky môžu mať extrémistické príspevky v internetovej diskusii na budúce uplatnenie na pracovnom trhu? Čo môže spôsobiť fotka zo stužkovej párty dostupná komukoľvek na Facebooku, ktorá zobrazuje skupinu polonahých študentov aj s ich menami. Ako to, čo robia mladí ľudiav online prostredí a stopy, ktoré v ňom zanechávajú, ovplyvňuje ich šance na pracovnom trhu, v spoločenských, či súkromných vzťahoch?

Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016. 

Riešiteľmi projektu sú Erik Láštic a Martin Kovanič.