Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére, APVV-16-0389

Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére, APVV-16-0389, PODATA

www.podata.sk

V ére zvyšujúcej sa rýchlosti výmeny informácií medzi rozličnými skupinami aktérov a inštitúcií v rámci spoločností a ekonomík sa stali osobné údaje cennou komoditou. Vychádzajúc z teoretického konceptu spoločností sledovania (surveillance societies), ktorých inherentnou súčasťou je pozornosť venovaná osobným údajom, projekt skúma spôsoby, akými sú osobné dáta zhromažďované s úmyslom ovplyvňovať, riadiť, oprávňovať alebo kontrolovať ľudí. Prostredníctvom série hĺbkových prípadových štúdií, ktoré použijú zmiešaný metodologický prístup, projekt PODATA analyzuje ako, kým a za akým účelom boli mechanizmy zhromažďovania osobných údajov zavedené, implementované a komunikované (transparentnosť); identifikuje a hodnotí mechanizmy dostupné na ich kontrolu a dohľad (zúčtovateľnosť); a skúma, akým spôsobom sú tieto mechanizmy uznávané a akceptované ľuďmi (legitimita). Projekt tak prinesie lepšie poznanie podporných i obmedzujúcich efektov zhromažďovania osobných dát a prispeje k teoretickým debatám o vzťahu medzi demokratickým vládnutím a zhromažďovaním osobných údajov v post-komunistickom priestore. Súčasne projekt prinesie konkrétne zistenia, ktoré môžu byť využité pri príprave verejných politík a informačných kampaní.

E-občania?: Mladí ľudia, sledovanie a právo na súkromie, LP/2016/141

Projekt E-občania?: Mladí ľudia, sledovanie a právo na súkromie sa venuje rizikám ohrozujúcim právo na súkromie súčasnej generácie stredoškolákov,ktorej život sa z veľkej časti odohráva v online svete. Aké zásahy do súkromia predstavujú existujúce štruktúry sledovania, ktoré v rámci online sveta zbierajú dáta o tom, čo čítame, kde nakupujeme, akú hudbu počúvame, či uchovávajú naše fotografie aj potom, ako sme zrušili konto. Aké dôsledky môžu mať extrémistické príspevky v internetovej diskusii na budúce uplatnenie na pracovnom trhu? Čo môže spôsobiť fotka zo stužkovej párty dostupná komukoľvek na Facebooku, ktorá zobrazuje skupinu polonahých študentov aj s ich menami. Ako to, čo robia mladí ľudiav online prostredí a stopy, ktoré v ňom zanechávajú, ovplyvňuje ich šance na pracovnom trhu, v spoločenských, či súkromných vzťahoch?

Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016. 

Riešiteľmi projektu sú Erik Láštic a Martin Kovanič.