Kto nás súdi? 2015-2017

Grant VEGA, V-15-037-00, Kto nás súdi? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1989 až 2014  

Výskumný projekt skúma profesionálne kariéry sudcov na Slovensku. Hlavným výskumným cieľom je zmapovať a analyzovať faktory, ktoré ovplyvnili vstup do súdnictva, vývoj sudcovskej kariéry a odchod zo súdnictva v období 1989-2014

Riešiteľský tím: Erik Láštic, Samuel Spáč, Martin Kovanič

Výstupy v roku 2015

  • Samuel Spáč, Better Safe than Sorry: Czech and Slovak Paths to Secure Independent Judiciaries, ECPR General conference, University of Montreal, Canada
  • Samuel Spáč, Identifying Good and Bad Judges: Measuring Quality and Efficiency of District Court Judges in Slovakia, ECPR General conference, University of Montreal, Canada
  • Martin Kovanič, Fear of crime and surveillance in post-communist Europe, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, September 2015, Porto, Portugal