Malová, D. (ed.): From Listening to Action? New Member States in the European Union

Malová, D. (ed.) (2010) From Listening to Action? New Member States in the European Union, Univerzita Komenského

Book From Listening to Action? New Member States in the European Union by Darina Malová et.al. is a result of the research project “New member states’ strategies in the EU: striking a new balance between intergovernmental and supranational decision-making?”. The project was conducted from January 2007 to June 2010) and supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.APVV-0660-06.

Content

Chapter 1: Introduction; Chapter 2:Domestic Politics and National Preferences in the European Union; Chapter 3: A Fairy Tale with Happy Ending? The New Member States and the Eurozone Entry; Chapter 4: Security First: Energy Policy in the New Member States of the European Union; Chapter 5: Foreign and Security Policy Preferences; Chapter 6: Can‘t Have it Both Ways? Administrative Capacity of New Member States in European Affairs; Chapter 7: Conclusion: Political Culture and Style in the New Member States.

Book is available for download here.

E. Láštic: V rukách politických strán: Referendum na Slovensku, 1993-2010

Láštic, E. (2011) V rukách politických strán: Referendum na Slovensku, 1993-2010 (UK: Bratislava)

Kniha Erika Láštica sa venuje referendu na Slovensku v rokoch 1993 až 2010. Zaoberá sa politickou a právnou históriou inštitútu referenda na Slovensku, pričom ponúka podrobnú analýzu jeho úpravy, doterajších uskutočnených referend a vplyve politických strán.

 "Tento národ si žiada, aby referendum bolo a bude niesť túto ťarchu na svojich bedrách." (J.Ľupták, poslanec a predseda ZRS, 36. schôdza NR SR, august 1994)

"Ak by však referendum nebolo úspešné, HZDS nebude cítiť za stratu finančných prostriedkov, ktoré si vyžiada, zodpovednosť. Za referendum zodpovedajú v prvom rade občania, ich problém, keď neprídu. Potom nech si nesťažujú". (O.Keltošová, poslankyňa HZDS o referende, ktoré iniciovalo jej hnutie, jún 2000)

“Zmenu jednotlivých ustanovení ústavy priamo rozhodnutím občanov v referende naša ústava neumožňuje a niet pre takéto riešenie ani historického precedensu a ani obdoby v iných demokratických krajinách”. (K. Tóthová, podpredsedníčka vlády SR pre legislatívu, SME, máj 1997)

 "(A) referendom sa môže meniť aj ústava, vážení. ...Teda je veľkým omylom tvrdiť,..., že referendum nie je zákonodarná moc. To je zákonodarná moc ľudu- najdemokratickejšia.... Ak by sme totiž nepripustili, že referendom môžeme meniť ústavu, vážené národné zhromaždenie, tak sa odchýlime od celoeurópskej zvyklosti.“ (K. Tóthová, poslankyňa HZDS, 32. schôdza NR SR, jún 1994)

„Ak pripúšťate, že ústavu možno meniť referendom, tak sa obávam, že sa posúvame na klzkú pôdu. To som ešte nepočul, aby referendom sa mohla meniť ústava. Ako to môže jeden právnik pripustiť? To je skutočne hodné Nobelovej ceny za právo.“  (F. Mikloško, poslanec KDH a neskorší propagátor referenda o priamej voľbe prezidenta v priamej reakcii na vystúpenie K. Tóthovej,  32. schôdza NR SR, jún 1994)

Kniha je k dispozícii TU.

D. Malová, E. Láštic, E., M. Rybář: Slovensko ako nový členský štát EÚ: Výzva z periférie?

Malová, D., Láštic, E., Rybář, M. (2005) Slovensko ako nový členský štát EÚ: Výzva z periférie?

Kniha Dariny Malovej, Erika Láštica a Mareka Rybářa analyzuje politické inštitúcie a politických aktérov na Slovensku a ich reakcie na meniace sa prostredie po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Kniha je k dispozícii TU.