M. Rybář (ed.): Politická participácia v kontexte volieb 2012

Tesne pred vianočnými sviatkami v decembri 2011 sa na internete objavil rozsiahly spis Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 2005 – 2006. Spis mal vzniknúť na základe odposluchov v jednom bratislavskom byte, kde sa údajne schádzali politické a ekonomické špičky a mal svedčiť o narastajúcom korupčnom prerastaní politickej a ekonomickej sféry. Hoci autenticita dokumentu ostáva sporná a niektorí politickí aktéri dokonca tvrdili, že videli viacero jeho navzájom si protirečiacich verzií, vyvolal na slovenskej politickej scéne významné pohyby. V podivných praktikách prepletenia politickej a ekonomickej moci mali byť zapletení predstavitelia bývalých vládnych aj opozičných strán, ale najväčší podiel zodpovednosti sa pripisoval stredopravým stranám, ktoré v tom čase vládli. V reakcii na zverejnené dokumenty sa v priebehu niekoľkých týždňov sformovalo protestné hnutie, ktoré počas prvých mesiacov roka 2012 usporiadalo viacero protestných zhromaždení v Bratislave aj v regiónoch Slovenska. 

Publikácia je k dispozícii tu.

Malová, D. (ed.): From Listening to Action? New Member States in the European Union

Malová, D. (ed.) (2010) From Listening to Action? New Member States in the European Union, Univerzita Komenského

Book From Listening to Action? New Member States in the European Union by Darina Malová et.al. is a result of the research project “New member states’ strategies in the EU: striking a new balance between intergovernmental and supranational decision-making?”. The project was conducted from January 2007 to June 2010) and supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.APVV-0660-06.

Content

Chapter 1: Introduction; Chapter 2:Domestic Politics and National Preferences in the European Union; Chapter 3: A Fairy Tale with Happy Ending? The New Member States and the Eurozone Entry; Chapter 4: Security First: Energy Policy in the New Member States of the European Union; Chapter 5: Foreign and Security Policy Preferences; Chapter 6: Can‘t Have it Both Ways? Administrative Capacity of New Member States in European Affairs; Chapter 7: Conclusion: Political Culture and Style in the New Member States.

Book is available for download here.