M. Rybář (ed.): Politická participácia v kontexte volieb 2012

Tesne pred vianočnými sviatkami v decembri 2011 sa na internete objavil rozsiahly spis Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 2005 – 2006. Spis mal vzniknúť na základe odposluchov v jednom bratislavskom byte, kde sa údajne schádzali politické a ekonomické špičky a mal svedčiť o narastajúcom korupčnom prerastaní politickej a ekonomickej sféry. Hoci autenticita dokumentu ostáva sporná a niektorí politickí aktéri dokonca tvrdili, že videli viacero jeho navzájom si protirečiacich verzií, vyvolal na slovenskej politickej scéne významné pohyby. V podivných praktikách prepletenia politickej a ekonomickej moci mali byť zapletení predstavitelia bývalých vládnych aj opozičných strán, ale najväčší podiel zodpovednosti sa pripisoval stredopravým stranám, ktoré v tom čase vládli. V reakcii na zverejnené dokumenty sa v priebehu niekoľkých týždňov sformovalo protestné hnutie, ktoré počas prvých mesiacov roka 2012 usporiadalo viacero protestných zhromaždení v Bratislave aj v regiónoch Slovenska. 

Publikácia je k dispozícii tu.