M. Rybář (ed.): Politická participácia v kontexte volieb 2012

Tesne pred vianočnými sviatkami v decembri 2011 sa na internete objavil rozsiahly spis Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 2005 – 2006. Spis mal vzniknúť na základe odposluchov v jednom bratislavskom byte, kde sa údajne schádzali politické a ekonomické špičky a mal svedčiť o narastajúcom korupčnom prerastaní politickej a ekonomickej sféry. Hoci autenticita dokumentu ostáva sporná a niektorí politickí aktéri dokonca tvrdili, že videli viacero jeho navzájom si protirečiacich verzií, vyvolal na slovenskej politickej scéne významné pohyby. V podivných praktikách prepletenia politickej a ekonomickej moci mali byť zapletení predstavitelia bývalých vládnych aj opozičných strán, ale najväčší podiel zodpovednosti sa pripisoval stredopravým stranám, ktoré v tom čase vládli. V reakcii na zverejnené dokumenty sa v priebehu niekoľkých týždňov sformovalo protestné hnutie, ktoré počas prvých mesiacov roka 2012 usporiadalo viacero protestných zhromaždení v Bratislave aj v regiónoch Slovenska. 

Publikácia je k dispozícii tu.

K. Pevná, (ed.): Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

Pevná, K. et al. (2014) Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii. UK: Bratislava

Publikácia analyzuje faktory ktoré viedli k zmene, alebo zabezpečili pretrvanie režimov v rokoch 2010–2011 na Blízkom východe, v Severnej Afrike a v Strednej Ázii. Pracuje so vzorkou viac ako 20 režimov, na čele ktorých stál v kľúčovom období zvyčajne dlhoročný vládca, ktorý dokázal dlhodobo úspešne manažovať konflikty a udržať sa pri moci. Ďalším spoločným prvkom je prevaha obyvateľstva vyznávajúceho islam, pričom na islam sa odvolávali okrem autokratov aj viaceré hnutia a skupiny, predstavujúce hlavných vyzývateľov štátnej moci. Autokrati zavádzali opatrenia na pretrvanie svojich režimov, napríklad cez voľby, kooptáciu elít, ale aj pomocou využívania širokého spektra represívnych opatrení na potlačenie opozície a odstránenie svojich protivníkov.

Zavádzanie takýchto opatrení však z pohľadu teórie nemá v každom type režimu rovnaký efekt. Našim základným zámerom je zistiť, prečo niektoré režimy krízové obdobie rokov 2010 a 2011 prežili, kým v iných sa lídrom podarilo udržať režim len za cenu istých kompromisov, a prečo v niektorých krajinách nastala zmena. Zmenu chápeme ako zrútenie predošlého režimu, ktorej indikátorom je odstránenie lídra z vedúceho postu. 

Publikácia je dostupná na tomto linku.