K. Pevná, (ed.): Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

Pevná, K. et al. (2014) Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii. UK: Bratislava

Publikácia analyzuje faktory ktoré viedli k zmene, alebo zabezpečili pretrvanie režimov v rokoch 2010–2011 na Blízkom východe, v Severnej Afrike a v Strednej Ázii. Pracuje so vzorkou viac ako 20 režimov, na čele ktorých stál v kľúčovom období zvyčajne dlhoročný vládca, ktorý dokázal dlhodobo úspešne manažovať konflikty a udržať sa pri moci. Ďalším spoločným prvkom je prevaha obyvateľstva vyznávajúceho islam, pričom na islam sa odvolávali okrem autokratov aj viaceré hnutia a skupiny, predstavujúce hlavných vyzývateľov štátnej moci. Autokrati zavádzali opatrenia na pretrvanie svojich režimov, napríklad cez voľby, kooptáciu elít, ale aj pomocou využívania širokého spektra represívnych opatrení na potlačenie opozície a odstránenie svojich protivníkov.

Zavádzanie takýchto opatrení však z pohľadu teórie nemá v každom type režimu rovnaký efekt. Našim základným zámerom je zistiť, prečo niektoré režimy krízové obdobie rokov 2010 a 2011 prežili, kým v iných sa lídrom podarilo udržať režim len za cenu istých kompromisov, a prečo v niektorých krajinách nastala zmena. Zmenu chápeme ako zrútenie predošlého režimu, ktorej indikátorom je odstránenie lídra z vedúceho postu. 

Publikácia je dostupná na tomto linku.