Mgr. Veronika Oravcová, PhD.

oravcova_foto copy.jpg
  • Výučba: Volebné kampane
  • Výskum: vnútroexekutívne vzťahy, postavenie a úloha prezidenta v strednej a východnej Európe, energetická politika v strednej a východnej Európe
  • Kontakt: veronika.oravcova@gmail.com
  • Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
  • Publikačná činnosť

Projekty:

  • ENERGIES (riešiteľka)

Veronika Oravcová je absolventkou Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, kde získala titul Bc. Mgr. v odbore politológia a doktorát v odbore teória politiky získala na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Odborne sa venuje exekutíve, postaveniu prezidenta a energetickej politike v nových demokraciách strednej a východnej Európy. Špecializuje sa najmä na výskum vnútroexekutívnych vzťahov. Ako absolventka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave sa zaoberá aj talianskou politikou a politickým systémom v Taliansku.

____________

Veronika Oravcová earned Bachelor degree at Bratislava International School of Liberal Arts. She earned Mgr degree and PhD at the Department of Political Science of Comenius University. Her current research focuses on energy policy and executive power in new democracies of Central and Eastern Europe. She focuses primarily on intra-executive relations. She attended bilingual Italian high school and that is why her research interest includes also political system in Italy.